Werkwijze

De uitvoering van de interim-opdracht begint al bij het intakegesprek. Als ik samen met de opdrachtgever nauwgezet voor ogen heb wat er moet gebeuren en mijn opdracht als interim manager helder is beschreven, dan is aan een belangrijke voorwaarde voor succes voldaan. Na mijn entree maak ik een analyse en ik verbind deze met doelen. Dit resulteert in een plan van aanpak. Tijdens de uitvoering van het plan van aanpak voer ik overleg met mijn opdrachtgever over de werkwijze, tussentijdse doelen en resultaten. Het gehele proces van aanvaarding van opdracht tot afronding is als volgt:

Bij de uitvoering van de interim-opdracht kan ik ook additionele taken/opdrachten uitvoeren op het terrein van personeel, communicatie, public relations en financiën.

Interim Management

Interim management onderwijs is één van mijn kernactiviteiten en heeft zijn toegevoegde waarde voor de opdrachtgever al vaker bewezen. Interim management is een verzamelnaam voor verschillende vormen van tijdelijk management zoals co-management, veranderingsmanagement, overbruggingsmanagement of

Meer informatie...

Portfolio

Mijn portfolio geeft een beknopt overzicht van opleidingen, trainingen en werkzaamheden in verschillende onderwijssoorten. Kenmerkend voor al mijn werkzaamheden is de combinatie van leiding geven en het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Meer informatie...

Links

Hier vindt u informatie over de schoolvakanties van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en links naar interessante en informatieve sites zoals de inspectie, het ministerie, passend onderwijs, inclusief onderwijs, avs, nsa, onderwijsconsumentenorganisatie en meer.

Meer informatie...