Visie en ambitie

Als leidinggevende ervaar ik mijn functie als een wezenlijk onderdeel van de gehele organisatie. In een schoolorganisatie is erkende ongelijkheid van groot belang. De diversiteit moet juist worden gewaardeerd en gezien als een verrijking. Mijn aandacht gaat uit naar het vergroten van het vermogen voor het collectief leren. In dit collectief leren zijn belangrijke pijlers: visie ontwikkeling, het onderzoeken van de eigen en collectieve mentale modellen, het hanteren van de dialoog en teamleren. Met dit laatste bedoel ik leren met elkaar, vanuit een gemeenschappelijk belang, gericht op het benutten van verscheidenheid aan kwaliteiten waarbij reflectie leidt tot nieuw teamgedrag. Kooistra (1988) heeft in Nederland de term ‘de plek der moeite’ geïntroduceerd. De term verwijst naar het idee dat het moeite kost om in de wereld van relaties, overtuigingen, drijfveren, dilemma’s en paradoxen met elkaar te communiceren en veranderingen te creëren. Dat vraagt om verdieping, reflectie en het expliciteren van overtuigingen. Daarvoor is ‘de plek der moeite’. Daar vindt ontwikkeling, verandering en leren plaats.

Interim Management

Interim management onderwijs is één van mijn kernactiviteiten en heeft zijn toegevoegde waarde voor de opdrachtgever al vaker bewezen. Interim management is een verzamelnaam voor verschillende vormen van tijdelijk management zoals co-management, veranderingsmanagement, overbruggingsmanagement of

Meer informatie...

Portfolio

Mijn portfolio geeft een beknopt overzicht van opleidingen, trainingen en werkzaamheden in verschillende onderwijssoorten. Kenmerkend voor al mijn werkzaamheden is de combinatie van leiding geven en het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Meer informatie...

Links

Hier vindt u informatie over de schoolvakanties van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en links naar interessante en informatieve sites zoals de inspectie, het ministerie, passend onderwijs, inclusief onderwijs, avs, nsa, onderwijsconsumentenorganisatie en meer.

Meer informatie...